De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Als organisatie krijgen wij te maken met nieuwe Europese wetgeving rond privacy, te weten de AVG die per 25 mei ingaat. AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wij hebben een start gemaakt met het voldoen aan deze AVG.
Momenteel zijn we bezig met de volgende zaken:
• invullen van het Register Verwerkingen,
• verzamelen en beoordelen van de verwerkingingsovereenkomsten,
• uitwerken en aanpassen van het Privacybeleid

‘Verwerking’ heeft alles te maken met de persoonsgegevens die wij zelf, maar ook anderen zoals softwareleveranciers, verwerken. In het kader daarvan:
• voeren we een nieuw inschrijfformulier dat voldoet aan de eisen van de AVG.
• maken onze ICT-medewerkers een start met het inventariseren van de aanwezige software op zowel de servers als de standalone devices.
Dit traject zal ertoe leiden dat onze organisatie betrokkenen goed voorlicht over de privacybescherming, over de rechten en plichten van leerlingen, ouders en medewerkers en over wat de organisatie doet om privacy-risico’s te beperken. Binnen onze organisatie zullen we ook alles in het werk stellen om datalekken te voorkomen. Van een datalek is sprake als persoonsgegevens in verkeerde handen vallen of kunnen vallen, of kwijtraken.